Şirket Politikaları
ANA SAYFA > Şirket Politikaları
Kalite Politikası
Ar-Yıldız çalışanları firmanın kalite politikası ve hedeflerini özümsemiş, severek ve benimseyerek çalışan, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilkelerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış kişilerden oluşur. Kuruluş olarak hedeflerimiz;
• Zamanında Yükleme
• Müşteri Memnuniyeti
• Sürekli iyileştirme ve geliştirme
• Firmayı Benimsemiş Personel-Yardımlaşma
• Verimlilik
• Çalışan Memnuniyeti
• Güvenilirlik
• Eğitimli Personel
• Sorumluluk
• Sektörde Örnek Gösterilmek
• Deneyim
• Güçlü İletişim
• Teknoloji ile uyum

Tüm bu hedef ve politikalarıyla Ar Yıldız kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve bu sistemi geliştirmeyi, iyileştirmeyi taahhüt eder.
Sosyal Uygunluk Politikası
Sosyal Sorumluluk gerekliliklerini bir yönetim sistemi çerçevesinde şirket kültürü haline getirmeyi, yürütmeyi, sürekliliğini sağlamayı, geliştirmeyi ve en etkin şekilde yönetmeyi amaçlar ve taahhüt eder. Tüm çalışanların Sosyal hak ve güvenliği işletmeye girdiği andan itibaren başlatılmakta olup, politika ve prosedürleri tüm çalışanlara eksiksiz ve istisnasız bir şekilde uygulamayı hedefleriz.
İşe Alım, İşten Ayrılma ve Çocuk İşçiliğin Engellenmesi
Ar-Yıldız; Müşteri standartları, ulusal ve uluslararası kanun ve şartnamelere uyarak, çocukların gelişimini engellememek ve eğitimlerine devam etmeleri için, çocuk işçi çalıştırmamayı amaçlar ve taahhüt eder. Bunun için Ar-Yıldız bünyesinin, tüm görevlerinde çalışan kişilerin 15 yaşını bitirmiş, 16 yaşından gün almış olmalarını kurduğu işe alım sistemi ile sağlar. Ar-Yıldız, işe alımlarda ilgili pozisyonlar için işin niteliklerine ve şirket kültürüne en uygun niteliklere sahip adayları seçmeyi hedefler. Bundan dolayı işe alım sürecinde mevcut adaylara din, dil, ırk, etnik köken, hamilelik durumu, fiziksel durumlar veya benzeri konularla ilgili olarak hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaz. Yine işe alım süreci boyunca hiçbir adaya baskı, taciz, kötü muamele ve küçük düşürücü herhangi bir tutum sergilemez. Ar-Yıldız Gerek işe alım sürecinde gerekse işten ayrılma sürecinde yasal olan tüm mevzuatlar tamamen takip ederek, çalışanların tüm haklarını eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.
Örgütlenme Özgürlüğü
Ar-Yıldız; çalışanlarımızın misilleme, tehdit veya taciz korkusu taşımadan bir yapıya katılma, katılmama veya yapıyı oluşturma hakkına saygı duyar. Çalışanların örgütlenme özgürlüğünü yasaların izin verdiği çerçevede kabul ve taahhüt eder.
Zorla Gönülsüz Çalıştırma
Ar-Yıldız; tüm çalışanları için geçerli olan zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı amaçlar ve taahhüt eder. Bu nedenle zorla çalıştırmanın her türüne ve şekline (hapishanelerle anlaşma, kimlik ve resmi belge alıkoyma, zorla fazla mesaiye bırakma vb) kesinlikle karşıdır.
Ayrımcılık
Ar-Yıldız; işe başlama, işten ayrılma, çalışma esnasında, çalışanlar arasında, performans değerlendirmede, ücretlendirmede, terfi uygulamasında, emeklilikte ve benzeri durumlar söz konusu olduğunda ayrımcılık yapmamayı, fırsat eşitliği sağlamayı ve her çalışana eşit muamele yapmayı amaçlar ve taahhüt eder.

Ar-Yıldız çalışanlarının arasında ırk, din, dil, renk, fiziksel veya ruhsal engel, cinsiyet, cinsel tercih, medeni durum, hamilelik hali, dernek veya sendika üyeliği, siyasi kimlik gibi farklılıklara saygı duyarak, bunlar ve benzeri konularda hiçbir ayrımcılık uygulaması yapmayacağını taahhüt eder.
Çalışanlar ve Yönetim Arasındaki İlişki
Ar-Yıldız; tüm çalışanları kapsayan, güvenilir iletişim yolları kurmayı amaçlar. Dilek, istek, öneri ve şikâyetlerini yönetime ulaştırılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için gerekli sistemleri kurmayı taahhüt eder. Kurulan iletişim sistemleri ile çalışanlarına güvenli, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı hedefler.

Bireysel; dilek, istek, öneri ve şikâyetler için; Dilek, istek, öneri ve şikâyet kutuları ile sözlü açık kapı politikası, Toplu; dilek, istek, öneri ve şikâyetler için çalışanlar tarafında seçilmiş İşçi Temsilcisi sistemi ile iletişim yolları sistemlerini kurmayı hedeflemiştir.
Disiplin Politikası
Ar-Yıldız; Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun yönetmelik ve şartlara Ar-Yıldız’ın standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı taahhüt eder.
İş Sağlığı ve Güvenliği
Ar-Yıldız; firma içerisindeki disiplin uygulamaları konusunda tamamen yasal uygulamaları takip edeceğini, yasal olmayan herhangi bir cezalandırma yapmayacağını taahhüt eder. Firmamızda Disiplin Kurulu mevcuttur. Eğer bir çalışana disiplin cezası verilmesini gerektiren bir durum varsa, o zaman disiplin kurulu toplanarak karar verir. Yasal olarak suç unsuru olabilecek bir olayla karşılaşılması durumunda konu adli makamlara sevk edilir.
Çevre ve Kimyasallar
Ar-Yıldız; iyi bir gelecek için her türlü faaliyetler sırasında, çevreyi olumsuz etkileri en aza indirebilmek için gereken önlemleri alır, kimyasalların ve atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden saklanması için gerekli tüm önlemleri almayı amaçlar ve taahhüt eder.

Ar-Yıldız çevre ile ilgili gerekli izinleri deşarj izni, Çed raporu, Çevre izni belgelerini yetkili kurumlardan alır. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi firmamızda kurulu olup, yapılan denetimler sonunda belgemiz mevcuttur.
Yasaklı kimyasal listesine uyarak insan sağlığına ve çevreye zararlı kimyasalları kendi ünitelerinde kullanmamayı ve iş yaptırdığı üretim birimlerinde biriminde kullandırmamayı amaçlar ve taahhüt eder.

Doğal kaynakların korunması için; enerji ve su kullanımının azaltılmasını, katı atıkların, hava kirliliğine etki eden faktörlerin ve emisyon gazlarının en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini hedefler.
Yukarıda adı geçen faaliyetler için uzun süreli stratejiler ve hedefler koyarak bunları takip etmeyi taahhüt eder.
Etik Davranış Politikası
Ar-Yıldız ‘rüşvet ve yolsuzluk’ ‘hediye kabul etme’ konularında sıfır tolerans politikası uygulamaktadır. Bu politika, kendi bünyemizde ve işbirlikçi olduğumuz tüm alt ünitelerde uygulanmaktadır. Bu sebeple şirket, tüm ilgili çalışanlarına ve aynı zamanda tüm alt ünitelerine işbu kuralların ilkelerini bilmeleri ve bu kurallara uymalarını garanti etmek amacıyla talimat ve eğitim vermeyi taahhüt eder.
Eğitim Politikası
Ar-Yıldız; olarak çalışanlarımızın eğitim düzeyi şirketimizin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt eder.
Kıyafet Politikası
Ar-yıldız çalışanları üretim faaliyetlerinde; çalışmaların gerektirdiği ve güvenlik açısından zorunlu olan iş kıyafetlerini giymektedirler. Ar-yıldız Personel kıyafetleri yazlık ve kışlık olmak üzere ( Kulaklık, Yelek, Çelik Uçlu Antistatik ayakkabı, Tulum, Yazlık Tişört, Kışlık Polar Kazak ) personellere zimmetlenmektedir.

Üretim içerisinde takı vb. aksesuarlar kullanılmamaktadır.
Genel Görünüm
Çalışma alanında Ar-yıldız’ı temsilen bulunan personel genel görünüş itibarıyla temiz ve düzenli bir tablo çizmelidir. Bunun için; Günlük sakal tıraşı mutlaka olunmalı, işyerine alkollü veya uyuşturucu etkisi altında gelinmemelidir. Personel üzerinde bulunan kıyafetler ve ayakkabılar temiz olmalıdır. Beyaz yaka erkek personeller takım elbise ve kundura ile gelmelidir. Beyaz yaka bayan personeller klasik kıyafet ve ayakkabı giyinmelidir, etekler diz altında olmalıdır. Bayan ve erkeklerin kıyafetlerinin yakaları kapalı olmalıdır. İşletme içerisinde neon renkli kıyafetler ve ayakkabılar kullanılmamalı, daha sade ve soft renkler tercih edilmelidir.

Bu web sitesi, gezinme ve tarama deneyimini artırmak ve ek işlevsellik sağlamak için çerezleri kullanmaktadır.

Daha Fazlası >